40. Forum Wokół Kina

Akredytacje

Dla kin i dystrybutorów: 


akredytacje zakupione do 15.11.2015 - 200 zł brutto

akredytacje zakupione po 15.11.2015 - 250 zł brutto


Dla wystawców i innych firm branżowych:


akredytacje zakupione do 15.11.2015 - 250 zł brutto

akredytacje zakupione po 15.11.2015 - 300 zł brutto


Druk zgłoszenia - do pobrania